Ny fagrapport om bruk og brukerinteresser i Østmarka levert

Eksempel på bruksintensitet fra utredningsområdet for fotturer (gå, løpe) som er innhentet fra Strava-data. Kart: NINA
Eksempel på bruksintensitet fra utredningsområdet for fotturer (gå, løpe) som er innhentet fra Strava-data. Kart: NINA

Som en del av kunnskapsgrunnlaget i verneprosessen for en nasjonalpark i Østmarka har det blitt utarbeidet en fagrapport som vurderer bruk og brukerinteresser i området som vurderes for nasjonalpark og andre verneformer.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.06.2021

Arbeidet er gjort av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har bestått i å identifisere fysiske inngrep og beskrive nåværende bruk av området, samt vurdere hvilke konsekvenser en nasjonalparketablering kan få for den fremtidige bruken.
For å kartlegge den nåværende bruken kvantitativt, har NINA brukt data fra ferdselstellere og applikasjonen Strava, og de mener komnbinasjonen av de to metodene har vist seg å være en fruktbar måte å beskrive hovedmønsteret i den samlede ferdselen. Dataene viser at brukerintensiteten er svært høy i randsonene mot boligområdene i Oslo. NINA har estimert at antall besøk i utredningsområdet er om lag 1,2 millioner i løpet av et år, og at hele 25% av denne ferdselen foregår i områdene ved innfallsporten Rustadsaga og Nøklevann. De aller fleste av de besøkende følger veier og de større stiene. 

For å få et nyansert bilde av mangfoldet av aktiviteter og brukergrupper i utredningsområdet, samt trender i bruken av Østmarka, har NINA også foretatt kvalitative intervjuer med et utvalg representanter for offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner.

Hele rapporten kan lastes ned fra NINA sine nettsider (lenke).

Rapporten er et viktig grunnlag i arbeidet vi gjør med et verneforslag for en nasjonalpark i Østmarka. I arbeidet vurderes også andre verneformer, og vi skal legge fram forskjellige alternativer som skal vurderes av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet før det sendes på høring.

Nylig ble det også avholdt møte og befaring med referansegruppen for arbeidet, hvor den nye rapporten ble presentert av NINA og vi ulike verneformer, avgrensninger m.m. ble diskutert. Referansegruppen består av representanter fra kommunene som er berørt av utredningsområdet, samt fylkeskommunene. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.