Tømmertransport gjennom Prestebakkefjella naturreservat i sommer

Etter væromslag i vinter ble det kjøreskader i en godkjent trasé for tømmertransport gjennom naturreservatet. Nå har Statsforvalteren gitt tillatelse til å kjøre ut resten av tømmeret. Kjøreskadene skal deretter repareres, og traseen skal ikke brukes igjen på ti år.

Publisert 01.06.2021

I Prestebakkefjella naturreservat er det fastsatt en trasé for tømmerkjøring på vinterføre. Tømmeret som skal transporteres her, vokser bakenfor reservatet, og kjøretraseen har tradisjonelt vært brukt til tømmertransport fra dette området. I februar 2021 ble det kjørt ut tømmer. Kuldeperioden ble imidlertid avløst av mildvær som gjorde marka bløt. Tømmerdriften ble avbrutt, men det var allerede blitt kjøreskader.

Glommen Mjøsen Skog har etter dialog med skogeieren og Statsforvalteren søkt om å få kjøre ut resten av tømmeret på tørt sommerføre i år. Dette anses som den beste måten å få ut tømmeret raskt, slik at kjøreskadene kan repareres og vegetasjonen komme tilbake. Alternativet ville være å vente på en kald vinter, men i dette området er vintrene ofte milde og uforutsigbare. 
– Derfor ville det kunne ta flere år før man blir ferdig med hogsten og dermed være fare for gjentatte kjøreskader, forklarer seniorrådgiver Gunnar Bjar hos Statsforvalteren. Han sier at slik situasjonen er nå, er det beste for naturreservatet å sluttføre tømmerdriften, slik at skadene i reservatet kan bli reparert og deretter få tid til å gro i fred. Det er skogeieren som må sørge for at skadene blir reparert så snart kjøringen er ferdig. Traseen skal deretter ligge urørt i minst ti år.