Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kystverket overtar ledelsen av arbeidet med å rydde opp plastpellets

Fra 7. mai kl 00:01 Ble det satt i verk statlig aksjon mot utslippet av plastpellets under ledelse av Kystverket.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 07.05.2020

- Vi er veldig glad for at kystverket tar ledelsen. Dette åpner for en bedre samordnet aksjon og mer resurser til arbeidet, enn om kommunene skulle gjort dette hver for seg, sier seksjonsjef Karsten Butenschøn.

Etter Kystverkets vurdering har det oppstått et større tilfelle av akutt forurensning der utslippet har spredd seg i Oslofjorden og sørover langs kysten mot Agder. Det er videre et avansert aktørkart og naboland kan være berørt av utslippet. Det er viktig miljøhensyn som må ivaretas i opprydningsarbeidet, ett opprydningsarbeid som Kystverket forventer vil trekke ut i tid.

Du kan lese mer om dette hos Kystverket.