Vi minner om båndtvang

Av hensyn til husdyr og vilt er det fra 1. april til og med 20. august båndtvang i hele landet.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.04.2020

I yngle- og hekketiden kan selv små forstyrrelser være svært ødeleggende for dyrelivet. Hunder skal derfor holdes i bånd i denne perioden. Bestemmelsene om båndtvang er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, og det viktig at disse lovene respekteres, ikke bare av hensyn til vilt, men også av hensyn til mennesker, samt tamdyr på beite.

Vi oppfordrer alle hundeeiere til å vise hensyn, både i båndtvangstiden og ellers, og husk at det i enkelte verneområder er båndtvang hele året (utvidet båndtvang). Dette er spesifisert i verneområdets forskrift, som kan finnes på lovdata.no.

Kommunene har avsatt flere friområder for hund i vår region. Her kan hunder slippes fri for trening, lufting og dressur uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser. Kontakt din hjemkommune om du lurer på om det avsatt friområder for hund i ditt nærområde.