Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Vil ha oversikt over transport av plastpellets

Nå blir plastprodusentene bedt om å rapportere om transport og lagring av plastpellets i februar og mars.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 06.04.2020

Det er i løpet av de siste ukene funnet store mengder plastkuler på strender i skjærgården i store deler av Ytre Oslofjord. Vi ser at det er spesielt mye på østsiden av fjorden, utenfor munningen av Glomma. Vår kildesporing har foreløpig ikke ført frem, og vi ser nå behov for å innhente mer detaljerte opplysninger rundt transport og bruk av plastpellets.

Tredje april sendte Fylkesmannen brev til alle bedrifter som er registrert som «plastprodusenter» i det aktuelle området. Bedriftene blir bedt om å opplyse om de bruker plastpellets og i så fall gi opplysninger om hvor de kjøper slike pellets og hvem som transporterer dette. De skal også opplyse om lagring på eget område og om bedriften har vært flomutsatt ved stormspringflo.
– Vi håper å få full oversikt over transporter av pellets den siste tiden, sier Karsten Butenschøn hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Han legger til at opplysninger om eventuelle omlastingssteder er av særlig interesse. 

For å effektivt kunne kartlegge omfanget av plastpellets etter utslippet i Oslofjorden nylig, har Fredrikstad kommune satt opp en kartløsning for registrering av plastpellets i hele Oslofjordområdet. Vi oppfordrer alle som finner plastpellets om å ta et bilde og registrere funnet. Lenke til kartløsningen finner du til høyre på denne siden.