Avfallsdeponier

Liste over avfallsdeponier i drift i Oslo og Viken.

 

Navn

Lokalisering (kommune)

Eier

Type deponi

Oredalen deponi og avfallsanlegg

Asker 

Lindum Oredalen AS

ordinært

Røyken Grovfyllplass - deponi

Asker 

Røyken grovfyllplass AS

ordinært

Lindum avfallsdeponi

Drammen

Lindum AS

ordinært

Borge pukkverk avfallsdeponi

Fredrikstad

Ole og Peder Ødegård AS

ordinært

Øra avfallsplass

Fredrikstad

Frevar KF

ordinært

Rokke avfallsanlegg

Halden

Halden kommune, kommunalteknikk

ordinært

Stegen avfallsplass og deponi

Indre Østfold

Indre Østfold renovasjon IKS

ordinært

Gomsrud avfallsdeponi (II)

Kongsberg

Kongsberg kommune (teknisk sektor)

ordinært

Egge I deponi for inert avfall

Lier

Lindum Egge AS

inert

Egge II deponi for inert avfall

Lier

Egge Massedeponi AS

inert

Asakveien

Lillestrøm

Norsk Gjenvinning m3 AS

inert

Esval Sørum

Lillestrøm

Veidekke Entreprenør AS

inert

Solgård Avfallsplass

Moss

Movar IKS

ordinært

Herstua

Nannestad

Herstua Miljø AS

inert

Esval Miljøpark - deponi

Nes

Esval Miljøpark KF

ordinært og inert

NOAH Engadalen

Nittedal

NOAH Engadalen AS

inert

Gatedalen miljøanlegg

Sarpsborg

Sarpsborg kommune

ordinært

ROAF Miljøpark - deponi

Skedsmo

Romerike avfallsforedling IKS (ROAF)

ordinært

Dal Skog (ØRAS)

Ullensaker

Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS)

ordinært

Breie deponi for inert avfall

Ål

Hallingdal renovasjon IKS

inert


Publisert 19.12.2022

Ny tillatelse for Lindum AS avdeling Drammen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt ny tillatelse etter forurensingsloven til Lindum AS sitt anlegg i Drammen kommune. Vi gir tillatelse til drift av avfallsanlegg og deponi. Søknaden ble ferdigbehandlet 15.12.2022.


Publisert 16.12.2022

Tillatelse til inert deponi etter forurensningsloven for Helgerud Massemottak AS på Helgerud i Aurskog-Høland kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 15.12.2022 ferdigbehandlet søknad fra Helgerud Massdeponi AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av deponi for inert avfall og lett forurensede masser, i Aurskog-Høland kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.