Produksjonstilskudd 2020 - informasjon til søkere

Søknad om produksjonstilskudd kan leveres i perioden 1.–15. mars (del 1) og 1.–15. oktober (del 2). Søknadsomgangen i mars er kun aktuell for husdyrprodusenter.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.02.2020

Søknaden

Søknaden leveres elektronisk via Altinn. Fristen er 15. mars. Gjør deg kjent med innholdet i veilederen.

Dersom du trenger å rette opplysninger i søknaden du har sendt inn, kan du gjenåpne søknad fram til og med 29. mars. Husk at du må kontrollere og sende inn søknaden på nytt etter at endringene er gjort for at disse skal bli registrert.

Hva skjer om jeg leverer søknaden etter fristen?

Dersom du ikke har levert søknad innen fristen kan du fortsatt levere søknad i inntil 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, det vil si fram til og med 29. mars for del 1, men utbetalinga reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Dersom du for eksempel leverer søknaden 5 dager etter at søknadsfristen har gått ut, får du et trekk på 5000 kroner på grunn av for seint levert søknad.

Etter 29. mars (del 1) er det ikke lenger mulig å levere søknad med mindre du har fått innvilget dispensasjon fra søknadsfristen. Dispensasjon fra søknadsfristen gis kun i tilfeller der en spesiell, forbigående omstendighet utenfor søkers kontroll er årsaken til at søknaden ikke ble levert i tide.

Søknaden behandles av kommunen

Det er kommunen, der foretaket ditt har driftssenter, som mottar, behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon må også sendes til kommunen, men disse behandles og avgjøres av Fylkesmannen.

Beregning av avløsertilskudd

Du kan selv beregne hvor mye du får i avløsertilskudd. Siden jordbruksavtalen 2020-2021 ikke er klar før i juni 2020, tar regnearket utgangspunkt i satsene fra jordbruksavtalen 2019-2020.

Du kan få et annet avløsergrunnlag ved utbetaling enn det som framgår av regnearket, dersom det i jordbruksoppgjøret blir bestemt andre satser enn de som gjaldt i fjor, eller hvis de endelige satsene for 2020 blir noe annet enn de foreløpige. Du kan også få et annet grunnlag hvis saksbehandler godkjenner et annet antall dyr enn du regner med at du har på telledatoene 1. mars og 1. oktober.

Mer informasjon

Les mer om produksjonstilskudd 2020 på nettsidene til Landbruksdirektoratet. Her finner du veiledningsheftet, rundskriv til forvaltningen, informasjon fra jordbruksoppgjøret, beregningsverktøy og svar på ofte stilte spørsmål. Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen dersom du lurer på noe om søknaden.

Produksjonstilskudd, frister 2020

Produksjonstilskudd 2020, del 1:

  • 1. mars: Elektronisk søknad åpnes
  • 15. mars: Søknadsfrist for del 1 av søknaden
  • 29. mars: 
    - Siste mulighet til å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad.
    - Siste mulighet til å levere del 1 av søknaden med reduksjon i tilskuddet.