Tilskudd til gjødsling, tettere planting og suppleringsplanting 2021

Også i 2021 er det satt av en nasjonal tilskuddsramme til klimatiltak i skogbruket. Dette gjelder tiltakene tettere planting, suppleringsplanting, og gjødsling av skog.

Publisert 03.02.2021

Det er tildelt 29,04 mill. kroner til tettere planting ved forynging etter hogst og gjødsling av skog i 2021.

Midlene og ordningen har vært virksom noen år, er godt kjent og har vært handtert og handteres også i år som en sentral (nasjonal) ramme.

Tilskuddssatser i 2021

Gjødsling:

Inntil 40 % tilskudd. Les mer om forutsetninger og vilkår, og finn lenke til søknadskjemaet her

Tettere planting ved nyplanting:

Inntil 60 % tilskudd. Les mer om forutsetninger og vilkår, og finn lenke til søknadskjemaet her

Suppleringsplanting:

Inntil 30 % tilskudd. Les mer om forutsetninger og vilkår, og finn lenke til søknadskjemaet her

 

Tilskuddsatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert. Det vil i tilfelle mest sannsynlig kunne skje i siste søknadsomgang.

Søknadsfrister:

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting: 1. august og 7. november
  • Suppleringsplanting: 1. august og 7. november

For seint innkomne søknader vil ikke bli tildelt tilskudd.

Forvaltning, forutsetninger og vilkår for ordningen:

  • Ordningen forvaltes av kommunene i tråd med reglene i NMSK-forskriften.
  • Faglige råd, forutsetninger og vilkår for tilskuddet er ikke endret fra tidligere år.
  • I restriksjonsområdet mot Skagerak er det åpnet for gjødsling av skog med slikt tilskudd igjen fra 2021