Institusjoner i Oslo og Viken får besøk av Matgledekorpset

Fem kommuner med til sammen sju institusjoner er blitt valgt ut til å arbeide sammen med Matgledekorpset om økt mat- og måltidsglede for eldre.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.05.2021

Etter en lang og uunngåelig koronaforsinkelse er det nå endelig klart for at de fem medlemmene av Matgledekorpset skal få gjøre det de har sett fram til, nemlig besøke institusjoner og inspirere til mat- og måltidsglede! Planen var å starte med besøk i fjor høst, men slik ble det altså ikke. Nå er vi derfor veldig glade for å kunne presentere institusjonene som blir de første til å få besøk av Matgledekorpset i vår region. Disse befinner seg i kommunene Aurskog-Høland, Indre Østfold, Lørenskog, Marker og Rakkestad.

Utvelgelsen av institusjoner ble gjort i samråd med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), henholdsvis USHT Viken Akershus og USHT Viken Østfold. USHT har stor kompetanse på utviklingsarbeid, og skal bidra til at kommunale helse- og omsorgstjenester fornyer og forbedrer seg innenfor ulike områder. Kommunene i Østfold og Akershus ble forespurt av USHT om deltakelse før det ble tatt en avgjørelse. Det var viktig i utvelgelsen at deltakende institusjoner skulle favne bredt, både når det gjaldt størrelse på institusjoner og kommuner, og hva slags type kjøkken og organisering rundt matserving de har per i dag. På denne måten skaffer vi oss erfaring som senere kan komme en rekke andre institusjoner i regionen til nytte.

Nedenfor presenteres de sju institusjonene som skal samarbeide med Matgledekorpset i 2021.

Aurskog-Høland

Aurskog sykehjem

Avdeling syd ved Aurskog sykehjem deltar i prosjektet. Dette er en langtidsavdeling med 21 sengeplasser. Avdelingen ligger i samme bygg som sentralkjøkkenet i kommunen. Mat fra sentralkjøkkenet varmes opp på et mottakskjøkken ved avdelingen. Brødmåltider og en del lunsjretter tilberedes også på mottakskjøkkenet. På dagtid har de en egen kjøkkenvert som har ansvar for maten.

Hemnes sykehjem

Hemnes sykehjem består av to avdelinger, en sykehjemsavdeling og en trygghetsavdeling. På avdelingene bor det til sammen 22 pasienter. Mat lages på sentralkjøkkenet i kommunen og sendes til Hemnes. Her blir den tatt imot på et mottakskjøkken, varmet opp og servert ut på avdelingene av helsepersonell. I tillegg til maten fra sentralkjøkkenet blir det også laget en del mat på mottakskjøkkenet, det både bakes og lages varme lunsjer.

Indre Østfold

Grinitun og Hobøl bo- og behandlingssenter

Grinitun ble etter kommunesammenslåingen slått sammen med Hobøl bo- og behandlingssenter (HBBS) til én enhet med felles ledelse. Grinitun ligger i Spydeberg. Her er det fire avdelinger, hvorav tre ordinære og én skjermet, med til sammen 44 pasienter. Sykehjemmet har produksjonskjøkken, og hver avdeling har en kjøkkenkontakt. Grinitun og HBBS har en felles avdelingsleder for kjøkken.

Hobøl bo- og behandlingssenter ligger på Knapstad. Her er det tre avdelinger, hvorav to ordinære og én skjermet, med til sammen 29 pasienter. Hobøl har også eget produksjonskjøkken. Da kjøkkendriften ved de to sykehjemmene er ganske forskjellig, ønsker de nå å bruke det beste fra begge steder i etableringen av nye rutiner etter sammenslåingen.

Lørenskog

Lørenskog sykehjem

Lørenskog sykehjem er fordelt på to lokasjoner, Lørenskog sykehjem og Lørenskog sykehjem avd. Finstad og Losbyveien. Sykehjemmet har sju avdelinger med til sammen 156 plasser, hvorav 63 plasser er for pasienter med demenssjukdom. Ved sykehjemmet er det et produksjonskjøkken som leverer mat til begge lokasjoner. De har en kafé som selger mat til pasienter, ansatte og besøkende.

Rolvsrudhjemmet

Ved Rolvsrudhjemmet er det to avdelinger med til sammen 63 plasser. En av avdelingene er skjermet og har plass til 33 pasienter. Sykehjemmet har et mottakskjøkken som får mat fra produksjonskjøkkenet ved Lørenskog sykehjem. Rolvsrudhjemmet har også en kafé for pasienter, ansatte og besøkende. Mottakskjøkkenet lager maten som selges i kaféen.

Marker

Marker bo- og service senter

Her er det fire avdelinger for langtidsboende, hvorav to er skjermede. I tillegg har de en korttids- og rehabiliteringsavdeling. Til sammen er det 42
beboere på institusjonen. Maten tilberedes på et sentralkjøkken, og varmes opp og ferdigstilles på avdelingenes egne kjøkken. Sentralkjøkkenet samarbeider med kostombud fra hver avdeling.

Rakkestad

Skautun rehabilitering- og omsorgssenter

På Skautun er det seks avdelinger; tre langtidsavdelinger, en demensavdeling, og to korttidsavdelinger. Til sammen er det 63 beboere på institusjonen. De har et produksjonskjøkken, og varmmat bringes ut til avdelingene. Mye av maten produseres fra bunnen av, og det er godt samarbeid mellom produksjonskjøkkenet og avdelingene.

 

Mye å samarbeide om framover

Institusjonene har mange tanker om hva de håper å oppnå gjennom samarbeid med Matgledekorpset. Blant annet ønsker de å kunne lage mer mat fra bunnen av, og bruke mer lokalproduserte råvarer. Det er ønske om mer individuell tilpasning, både til de som spiser for mye og de som spiser for lite, og ikke minst til de med spesielle matbehov. Videre er det ønske om å kunne tilby et bredere mangfold av mat da mange institusjoner har beboere med ulik kulturbakgrunn og ulike mattradisjoner. Det å skape økt hygge og mer ro rundt måltidene blir også nevnt, og ikke minst at maten skal se innbydende ut, også for pasienter som har behov for most mat.

Fra pilotprosjektene med Matgledekorpset i Innlandet og Trøndelag vet vi at små justeringer som ikke koster mye å gjennomføre kan ha store, positive utslag på mat– og måltidsglede for eldre. Det blir spennende å se hva institusjonene kan få til i samarbeid med Oslo og Vikens Matgledekorps. Neste trinn i prosessen nå er å avtale datoer for institusjonsbesøk med kommunene. Vi tror på gode og matnyttige møter i tida framover!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar

Lenkjer