Lokalmat

Bilde som viser grønnsaker, jord, jordbruksredskap
Selvplukk hos Tomter Mais i Drøbak Foto: Mohri Films.
Oppdatert 23.02.2024

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir

Lokalmat er mat- og drikkeprodukter med lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie (Matmerk 2015).

Markedet for lokalmat er voksende og markedstall viser at det omsettes lokalmat for nærmere 5 milliarder totalt i Norge. Målet fra Landbruks- og matdepartementet er 10 milliarder innen 2025. Lokalmat er et satsingsområde for Statsforvalteren i Oslo og Viken, og vi ønsker å tilrettelegge for økt produksjon, distribusjon, salg og synlighet av lokale matspesialiteter fra Oslo og Viken.

Målsetninger for satsingen er:

  • Økt produksjon og produktutvikling
  • Økt omsetning av lokalmat og -drikke
  • Osloregionen og Fjell-Norge skal være kjent som to attraktive og sterke matregioner

Publisert 27.01.2023

Og vinneren er: Den Sorte Havre!

Den Sorte Havre fra Våler i Østfold vant den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2022. Prisen gis til vellykkede og bærekraftige bedrifter med basis i landbruket og bygdenes ressurser. 


Publisert 24.11.2022

Landets fremste matregion

Destinasjonsselskapene i VisitOsloRegion har de siste årene jobbet sammen for å gjøre Osloregionen kjent for sine mange matopplevelser.