Landbruksbasert reiseliv

Bilde som viser mennesker rundt et bord, mat og drikke, natur
Foto: Mohri Films.

Reiselivsnæringen vokser raskt globalt, og veksten er størst innenfor det opplevelsesbaserte reiselivet. Det er en økende etterspørsel etter genuine opplevelser, og turistene ønsker et større mangfold av kulturelt innhold, mat og drikke som en del av opplevelsen. 

Landbruket og reindrifta kan levere et variert innhold til det opplevelsesbaserte reiselivet. Utgangspunktet er landbrukseiendommen, fjell og utmark.

Det er behov for flere produkter av høy kvalitet i det landbruksbaserte reiselivet, og Oslo og Viken har et stort potensial for å utvikle flere attraktive produkter som vil utgjøre genuine opplevelser og et spennende mangfold for reiselivsnæringen.

Statsforvalteren i Oslo og Viken skal gjennom rådgivning og samarbeid bidra til økt verdiskapning i det landbruksbaserte reiselivet. Sentralt for satsingen står:

  • Motivere og mobilisere til utvikling av natur- og kulturopplevelser knyttet til jordbrukets, skogbrukets og utmarksområdenes ressurser
  • Kompetanseheving for reiselivsbedriftene i landbruket
  • Bedriftsnettverk og utvikling av klynger

Publisert 24.11.2022

Landets fremste matregion

Destinasjonsselskapene i VisitOsloRegion har de siste årene jobbet sammen for å gjøre Osloregionen kjent for sine mange matopplevelser.