Nye rundskriv fra LMD innenfor eiendomslovgivningen – jordlov, konsesjonslov

Landbruks- og matdepartementet har 26.05.2021 gitt ut to ny rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.06.2021

Rundskrivene er oppdatert ut fra gjeldende praksis og inneholder samtidig noe tydeligere signaler om blant annet:  

  • Praktiseringen av regler knyttet til jordvern  
  • Aksjeselskaper som kjøper landbrukseiendom 
  • Forholdet mellom delingsbestemmelsen i jordloven og reglene om husdyrkonsesjon 

Rundskrivene erstatter de fire rundskrivene om konsesjon, priskontroll og boplikt, driveplikt, omdisponering og deling, samt bestemmelsene om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling i kommunen. Les rundskrivene på regjeringens nettsider 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.