Regionale miljøkrav

Oppdatert 23.01.2023

Forskrift om regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken trådde i kraft 1. januar 2023. Fra høsten 2024 inkluderer også forskriften virkeområder i Buskerud og på Hadeland.

Regionale miljøkrav skal sikre miljøforsvarlig drift av jordbruksareal. Forskriften gjelder for jordbrukspåvirka nedbørfelt der vannforekomstene ikke oppfyller vannmiljømålene i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus fylker og Gran kommune i Innlandet fylke.

Gjelder kravene foretaket mitt?

Hvis du lurer på om ditt foretak er omfattet av de regionale miljøkravene, kan du gå inn i kartet, ved å trykke her. Kartet viser hvilke områder som omfattes av forskriften, og hvilken miljøkravsone arealet ditt tilhører.

Det er viktig at dere som driver jordbruksareal i disse områdene setter dere godt inn i forskriften, slik at dere oppfyller de kravene som gjelder.

Veileder til forskriften

Veileder til forskrift om regionale miljøkrav finner du under dokumenter i høyre kolonne, og ved å trykke her. Veilederen er for deg som driver jordbruksareal innenfor områdene som fikk regionale miljøkrav fra 2023, og fra 2024. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om miljøkravene og en veiledning for bruk av kartløsningen.

Saksbehandlerrundskrivet til kommunene kan du lese her.


Publisert 19.06.2024

Utvidet område med regionale miljøkrav

Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, og Gran kommune i Innlandet, er nå fastsatt og publisert på Lovdata.


Publisert 19.12.2022

Nye regionale miljøkrav er nå på Lovdata

I mål med arbeidet som skal styrke jordbrukets miljøinnsats for bedre vannkvalitet i Oslo og Viken.


Publisert 28.09.2022

Regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken er nå bestemt

Etter flere års arbeid, tre offentlige høringer som resulterte i nyttige høringsinnspill, og god dialog med eksterne aktører, har Statsforvalteren bestemt nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken.