Produksjonstilskudd – ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i september 2022

Nysgjerrige kalver
Nysgjerrige kalver Foto: SFOV.

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Det gjøres blant annet gjennom ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.09.2022

Ekstrautbetalinga er beregnet med utgangspunkt i opplysningene fra søknadene om produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022. Dersom du har levert søknad om produksjonstilskudd begge gangene, vil du motta to utbetalinger. Hvis du ikke har husdyr, vil du motta én utbetaling.

Utbetalingsdatoer:

o   7. september - utbetalingsdato for areal- og distriktstilskudd, samt husdyrtilskudd for slaktedyr og livdyr (basert på søknaden fra oktober 2021).

o   14. september – utbetalingsdato for husdyrtilskudd (basert på søknaden fra mars 2022).

Foretak som starter opp i 2022 får ekstrautbetalinga i februar 2023.

Vedtaksbrev om utbetalingene sendes til foretakets innboks i Altinn, på samme måte som ved ordinære utbetalinger av produksjonstilskudd.