Produksjonstilskudd


Publisert 23.03.2020

Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus

Som følge av utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) og den ekstraordinære situasjonen vi nå står i har Landbruksdirektoratet kommet med noen presiseringer.


Publisert 26.02.2020

Produksjonstilskudd – ny søknadsomgang 2020, del 1 av søknaden

Søknadsomgang 2020, del 1, åpner 1.mars. Ved denne søknadsomgangen er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Fra og med i år blir det gjeninnført trekk for søknader som leveres etter at søknadsfristen er ute. 


Publisert 15.01.2020

Produksjonstilskudd 2019 – søknader med største verdier

I sluttfasen av saksbehandling av fjorårets søknader om produksjonstilskudd, bør dere sjekke søknader der det er ført opp et høyere antall dekar, dyr e.l. enn det som ellers er vanlig i søknadene.


Publisert 22.10.2019

Lave grasavlinger i fjor - konsekvenser for produksjonstilskudd i år

Tørken i fjor førte til generelt lave avlinger i vårt distrikt. Det kan få konsekvenser for areal- og kulturlandskapstilskuddet til foretak som produserer grovfôr for salg.


Publisert 01.10.2019

Endringer i rundskriv om produksjonstilskudd

I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd for avløsning ved ferie og fritid med søknadsfrist 15. oktober 2019, har Landbruksdirektoratet oppdatert rundskrivene. 


Publisert 10.09.2019

Rett tilskudd til rett tid

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse om de største utfordringene i forvaltningen av produksjonstilskudd, med fokus på riktig utbetaling av tilskudd, likebehandling og kompetanse i kommunene i Oslo og Viken.


Publisert 05.06.2019

Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret

Landbruksdirektoratet gjennomfører ny massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret, tilsvarende den som ble foretatt i fjor.


Publisert 02.05.2019

Produksjonstilskudd 2018 – avviksrapport

Avviksrapporten er nå lagt ut i eStil PT under fanen «Rapporter». Forklaring til rapporten er lagt ut på ekstranettet under eStil - PT og linken «Her finner du beskrivelse av diverse rapporter og kontroller i eStil PT».

 


Publisert 24.04.2019

Jordprøver og PH

NLR Viken skriver i medlemsskrivet «Nytt om korn, frø og grovfôr» nr 8/19, at det er jobbet med å finne årsaken til de store avvika i pH-resultatene.


Publisert 27.03.2019

Søknadsfristen for produksjonstilskudd går ut fredag 29.3.

Pr 25.3. kl 16 var det kommet inn 2 447 søknader i eStil-PT. Søknadsfristen går ut fredag 29.3. Den er utsatt fra 15.3. Det begynner å haste for etternølerne. Det vil ikke være mulig å levere søknad etter fristen, med mindre søkeren blir innvilget dispensasjon fra fristen.