Regionale miljøkrav er på høring

Regn og oversvømmelser fører til at matjord vaskes bort og forurenser vassdragene våre. Nå sendes nye regionale miljøkrav ut på høring.

Publisert 26.08.2021

Kravene beskriver hvilke tiltak bonden må gjennomføre for å beskytte vassdragene i Oslo og Viken mot forurensing fra jordbruksarealer og samtidig begrense tap av matjord.

Høringsfrist er 15. oktober. Les mer