Hva skjer i Inn på tunet-løftet?

De fire nasjonale pilotprosjektene har gått sammen om en felles prosjektnettside.

Publisert 19.05.2021

På nettsiden www.innpatunetloftet.no finner du informasjon om og aktuelt fra de fire pilotprosjektene, i tillegg til informasjon om satsingen Inn på tunet-løftet.

Kort fortalt skal de fire pilotene kartlegge utfordringene kjøperne av Inn på tunet-tjenester møter ved oppstart. De fire pilotene jobber med Inn på tunet innen hvert sitt fagområde:

  • Demensomsorg (Oslo og Viken)
  • Grunnskole (Nordland)
  • Videregående skole (Møre og Romsdal)
  • Rus, psykiatri og arbeidstrening (Vestland)