Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
juni 2022
30. jun 26 Viken fylkeskommune i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken Jordløftet - fra forskning til lønnsom praksis Webinar
17. jun 24 Helseavdelingen Nettverkssamling for Oslo ACT/FACT team Røde Kors Konferansesenter (Haumannsgate 7, Oslo)
16. jun 24 Sosial- og barnevernavdelingen Spørretime for Nav-kontorene i Oslo og Viken - juni Microsoft Teams
10. jun 23 Statsforvalteren i Oslo og Viken Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9 Oslo Kongressenter (Youngs gate 21, 0181 Oslo)
09. jun 23 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdag sosiale tjenester KS Oslo/ Nationaltheateret Konferansesenter, Håkon VII gate 9
09. jun 23 Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken Klimaoptimal bygging av skogsbilvei - Fagdag VEST Fysisk fagdag ute
08. jun 23 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdag sosiale tjenester KS Oslo/ Nationaltheateret Konferansesenter, Håkon VII gate 9
08. jun 23 Statsforvalteren i Oslo og Viken Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9 Sundvolden Hotel (Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva)
07. jun - 08. jun 23 Sosial- og barnevernavdelingen Lederforum for barneverntjenestene Viken Vest Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss
07. jun - 08. jun 23 Landbruksavdelingen Miljødagene for landbruk 2022 Vi kjører gjennom Nittedal, Jevnaker, Lunner, Gran, Hurdal, Eidsvoll og Nes kommuner
07. jun - 08. jun 23 Sosial- og barnevernavdelingen Grunnkurs i økonomisk rådgivning Quality Hotel Grand, Kongsberg
02. jun 22 Statsforvalteren i Oslo og Viken Webinar - prosjekt - identifisering av KVP-deltakere Microsoft Teams
02. jun 22 Statsforvalteren i Oslo og Viken Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9 Thon Hotel Ski (Jernbaneveien 8, 1400 Ski)
01. jun - 02. jun 22 Sosial- og barnevernavdelingen Lederforum for barneverntjenestene - Viken Øst Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss
mai 2022
31. mai 22 NIBIO og Statsforvalteren i Oslo og Viken AR5 feltkurs Jevnaker
30. mai - 31. mai 22 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager - økonomisk rådgivning Quality Hotel Tønsberg
25. mai 21 Statsforvalteren i Oslo og Viken, landbruksavdelingen Landbruksregisteret - hva er det? Webinar
24. mai 21 Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken Klimaoptimal bygging av skogsbilvei - Fagdag ØST Fysisk fagdag ute
20. mai 20 Helseavdelingen i samarbeid med nettverk for koordinerende enheter i gamle Østfold Webinar med hovedtema "Forståelse for flerkulturelle familier og hvordan møte de" Webinar
19. mai 20 Sosial- og barnevernavdelingen Spørretime for Nav-kontorene i Oslo og Viken - mai Microsoft Teams
19. mai - 20. mai 20 Sosial. og barnevernavdelingen Lederforum for barneverntjenestene - Oslo Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss
12. mai 19 Skritt mot klimanøytralt landbruk og Interreg i samarbeid med bl.a. Statsforvalteren i Oslo og Viken. Se program for detaljert arrangørliste. Er biokull lønnsomt? Digitalt via Microsoft Teams
11. mai - 12. mai 19 Klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken Miljøsamling for kommunene i Oslo og Viken 11.-12. mai Quality Hotel River Station, Drammen
06. mai 18 Sosial- og barnevernavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning Holbergs Terrasse Kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27, 0170 OSLO
06. mai 18 Landbruksavdelingen Digitalt seminar - Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom Digitalt seminar i Teams
05. mai 18 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs for økonomi og gjeldsrådgivning i Nav Digitalt - Microsoft Teams
05. mai 18 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - EØS-borgeres rettigheter etter sosialtjenesteloven Microsoft Teams
april 2022
28. apr 17 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar – Inngangsvilkårene i kvalifiseringsprogrammet Microsoft Teams
27. apr - 28. apr 17 Sosial- og barnevernavdelingen Grunnkurs - økonomisk rådgivning Thon Hotel Ski
27. apr - 28. apr 17 Statsforvalteren i Oslo og Viken Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken Sundvolden Hotel
27. apr - 28. apr 17 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for LIS1 Webinar
21. apr 16 Sosial- og barnevernavdelingen Spørretime for Nav-kontorene i Oslo og Viken Microsoft Teams
07. apr 14 Sosial- og barnevernavdelingen Innføring i sosiale tjenester i Nav Microsoft Teams
06. apr 14 Statsforvalteren i Oslo og Viken Møte om bevaring av villaksen i Drammensvassdragene 6. april kl. 18 Dr. Hansteins gate 9, Drammen.
06. apr 14 Statsforvalteren i Oslo og Viken Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere innen demensomsorg Aaraas gård i Nittedal (Årosveien 307, 1480 Slattum)
06. apr 14 Akershus bygningsvernsenter / MiA - Museene i Akershus i samarbeid med Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter og Statsforvalteren i Oslo og Viken Lov i låven Oslofjordmuseet
06. apr 14 Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken Faglig påfyll om foryngelse Webinar på Teams
05. apr 14 Utdanningsdirektoratet Webinar om trygt og godt skolemiljø Webinar
mars 2022
31. mar 13 Landbruksavdelingen Ledermøte - kommunal landbruksforvaltning Teams-møte
28. mar 13 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer Nettbasert
25. mar 12 Statsforvalteren i Oslo og Viken Invitasjon til digital veiledningssamling på barnehage- og skoleområdet Digitalt - på Teams
24. mar 12 Sosial- og barnevernavdelingen Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene mars Microsoft Teams
23. mar 12 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - forvaltningsloven §11 og sosialtjenesteloven § 17 Digitalt - Microsoft Teams
21. mar 12 Sosial- og barnevernavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning - mars Microsoft Teams
10. mar 10 Klimasmart Landbruk Viken, Statsforvalteren i Oslo og Viken og bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus, og interreg-prosjektet Skritt mot klimanøytralt landbruk Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk Buskerud vgs, Modum
10. mar 10 Sosial- og barnevernavdelingen sammen med vergemålsavdelingen Om vergemål Microsoft Teams
09. mar 10 Klimasmart Landbruk Viken, Statsforvalteren i Oslo og Viken og bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus, og interreg-prosjektet Skritt mot klimanøytralt landbruk Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk Hvam vgs, Nes
08. mar 10 Klimasmart Landbruk Viken, Statsforvalteren i Oslo og Viken og bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus, og interreg-prosjektet Skritt mot klimanøytralt landbruk Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk Tomb vgs, Råde
07. mar 10 Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken Hvordan bli gode rådgivere på skogbrukets økonomiske virkemidler? Webinar på Teams
februar 2022
24. feb 8 Sosial- og barnevernavdelingen Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene februar Microsoft Teams
Dato Arrangement
juni 2022
30. jun Jordløftet - fra forskning til lønnsom praksis
17. jun Nettverkssamling for Oslo ACT/FACT team
16. jun Spørretime for Nav-kontorene i Oslo og Viken - juni
10. jun Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9
09. jun Fagdag sosiale tjenester
09. jun Klimaoptimal bygging av skogsbilvei - Fagdag VEST
08. jun Fagdag sosiale tjenester
08. jun Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9
07. jun - 08. jun Lederforum for barneverntjenestene Viken Vest
07. jun - 08. jun Miljødagene for landbruk 2022
07. jun - 08. jun Grunnkurs i økonomisk rådgivning
02. jun Webinar - prosjekt - identifisering av KVP-deltakere
02. jun Fagdag Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9
01. jun - 02. jun Lederforum for barneverntjenestene - Viken Øst
mai 2022
31. mai AR5 feltkurs
30. mai - 31. mai Fagdager - økonomisk rådgivning
25. mai Landbruksregisteret - hva er det?
24. mai Klimaoptimal bygging av skogsbilvei - Fagdag ØST
20. mai Webinar med hovedtema "Forståelse for flerkulturelle familier og hvordan møte de"
19. mai Spørretime for Nav-kontorene i Oslo og Viken - mai
19. mai - 20. mai Lederforum for barneverntjenestene - Oslo
12. mai Er biokull lønnsomt?
11. mai - 12. mai Miljøsamling for kommunene i Oslo og Viken 11.-12. mai
06. mai Basiskurs i økonomisk rådgivning
06. mai Digitalt seminar - Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom
05. mai Digitalt ekspertkurs for økonomi og gjeldsrådgivning i Nav
05. mai Webinar - EØS-borgeres rettigheter etter sosialtjenesteloven
april 2022
28. apr Webinar – Inngangsvilkårene i kvalifiseringsprogrammet
27. apr - 28. apr Grunnkurs - økonomisk rådgivning
27. apr - 28. apr Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken
27. apr - 28. apr Offentlig helsearbeid for LIS1
21. apr Spørretime for Nav-kontorene i Oslo og Viken
07. apr Innføring i sosiale tjenester i Nav
06. apr Møte om bevaring av villaksen i Drammensvassdragene 6. april kl. 18
06. apr Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere innen demensomsorg
06. apr Lov i låven
06. apr Faglig påfyll om foryngelse
05. apr Webinar om trygt og godt skolemiljø
mars 2022
31. mar Ledermøte - kommunal landbruksforvaltning
28. mar Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer
25. mar Invitasjon til digital veiledningssamling på barnehage- og skoleområdet
24. mar Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene mars
23. mar Webinar - forvaltningsloven §11 og sosialtjenesteloven § 17
21. mar Basiskurs i økonomisk rådgivning - mars
10. mar Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk
10. mar Om vergemål
09. mar Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk
08. mar Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk
07. mar Hvordan bli gode rådgivere på skogbrukets økonomiske virkemidler?
februar 2022
24. feb Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene februar