Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2021
31. des 52 Velferdsprosjektet Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår? Planlegger et webinar
16. des 50 Sosial- og barnevernavdelingen Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene Teams
15. des 50 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - Teams
10. des 49 Interregprosjektet "Skritt mot klimanøytralt landbruk" som landbruksavdelingen hos Statsforvalteren deltar i. Biokull som klimakompensasjon Teams
03. des 48 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer Nettbasert
02. des 48 Landbruksavdelingen Dialogmøte med lederne på kommunale landbrukskontor Teams
01. des 48 Helseavdelingen ACT/FACT Nettverkssamling for team i Oslo Oslo Kongressenter (FORUM), Youngs gate 21
01. des 48 Landbruksavdelingen, Skogkurs og Viken fylkeskommune Webinar - Skogsveier og klima Teams
november 2021
30. nov 48 Sosial- og barnevernavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning Auditoriet i Holbergs Terrasse, 1. etasje. Stensberggata 27
30. nov 48 Landbruksavdelingen Driftsfellesskap - hva forteller regnskapet? Webinar i Teams
29. nov 48 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdag – økonomisk rådgivning Hotel Bristol, Oslo
29. nov - 30. nov 48 Klima Viken Klima Viken kick-off Lillestrøm
25. nov 47 Barnehage og utdanningsavdelingen Invitasjon til informasjonsmøte om BASIL-innsamlingen for 2021 Digitalt møte / Teams
25. nov 47 Helseavdelingen Tilskuddsmottakersamling - lindrende behandling den 25.november Ullevål sykehus, Kreftsenteret (bygg 11)
23. nov 47 Barnehage og utdanningsavdelingen Møte med sektor om voksenopplæring Digital møte / Teams
23. nov - 24. nov 47 Statsforvalteren i Oslo og Viken og Husbanken Øst Statsforvalteren og Husbanken ønsker velkommen til Bolig- og velferdskonferansen 2021 Sundvolden Hotel
23. nov - 24. nov 47 Landbruksavdelingen Kommunesamling for landbruk 2021 Thon Hotel Arena, Lillestrøm
22. nov 47 Velferdsprosjektet Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv Webinar
22. nov 47 Barnehage- og utdanningsavdelingen Friskolesamling - Oslo og Viken Auditoriet, Eurest Holberg Terrasse, Stensberggata 27, Oslo
16. nov - 17. nov 46 Sosial- og barnevernavdelingen Videregående kurs i økonomisk rådgivning Quality Hotel Fredrikstad
15. nov 46 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 15. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Viken Digitalt møte
12. nov 45 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 12. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Oslo Digitalt møte
12. nov 45 Statforvalteren i Oslo og Viken - CRPD-prosjektet Lederkonferanse - CRPD Quality hotell River Station, Drammen
10. nov 45 Velferdsprosjektet Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn Webinar
10. nov - 11. nov 45 Statsforvalteren i Oslo og Viken Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken Sundvolden Hotel
09. nov 45 Helseavdelingen Rus- og psykiskhelsekonferanse i Viken og Innlandet 2021 Digital sending som kan ses på Youtube
08. nov - 09. nov 45 Sosial- og barnevernavdelingen Barnevernlederforum Quality hotel River Station Drammen
03. nov 44 Landbruksavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Akershus Fagdag vest - Kantsoner langs vann og vassdrag Blaafarveverket, Modum
02. nov 44 Klima- og miljøvernavdelingen Rovfugl - kartlegging, datahåndtering og forvaltning Sundvolden hotell
01. nov 44 Vergemålsavd. og Sosial- og barnevernavd. Vergemål for barn i barnevernet Webinar/nettmøte
01. nov 44 Sosial- og barnevernavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning - digitalt Webinar - Teams
oktober 2021
29. okt 43 Landbruksavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken Fagdag øst - Kantsoner langs vann og vassdrag Hobøl
28. okt 43 Sosial- og barnevernavdelingen Innføring i sosiale tjenester i NAV Webinar - Teams
27. okt 43 Statsforvalteren ved juridisk avdeling Fagsamling i plan- og bygningsrett Digitalt - Teams
25. okt - 26. okt 43 Sosial- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken Grunnkurs - økonomisk rådgivning Sundvolden hotel
25. okt 43 Helseavdelingen Pakkeforløp som et koordinert og helhetlig behandlingsforløp Hybrid- konferanse (fysisk og digitalt)
25. okt - 26. okt 43 Statsforvalteren i Oslo og Viken, KS Viken og Viken fylkeskommune Presentasjoner fra Vikenkonferansen Sundvolden hotell
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for LIS1 Webinar
14. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Digital regelverksamling på barnehage- og skoleområdet - Vi vil ha flere deltakere Samlingen gjennomføres på Teams og kan ha plass til inntil 1000 deltakere
13. okt 41 Sosial- og barnevernavdelingen Samling om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Auditoriet i Holberg Terrasse, 1 etasje. Stensberggata 27 og på den digitale plattformen Microsoft Teams
12. okt 41 Samordningsstaben Statsbudsjettet 2022 Digitalt
07. okt 40 Sosial- og barnvernsavdelingen Webinar - sosialtjenesteloven § 20 a Nettmøte
september 2021
30. sep 39 Helseavdelingen Digital fagsamling om forebygging av selvmord og selvskading Digitalt
29. sep 39 Velferdsprosjektet Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk Webinar
27. sep 39 Landbruksavdelingen Verdien av å investere i levende matjord Direktesending i Teams
24. sep 38 Barnehage og utdanningsavdelingen Spørretime om introduksjonsloven og integreringsloven Digitalt møte / Teams
23. sep 38 Sosial- og barnevernavdelingen Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene Teams - Nettmøte
22. sep 38 Landbruksavdelingen Gjødslingsplan og avkorting i produksjonstilskudd Webinar i Teams
22. sep 38 Velferdsprosjektet Bruk av barnekonvensjonen i kommunens planarbeider Webinar
22. sep 38 Landbruksavdelingen Endringer i Regionalt miljøtilskudd 2021 Webinar i Teams
Dato Arrangement
desember 2021
31. des Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?
16. des Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene
15. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
10. des Biokull som klimakompensasjon
03. des Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer
02. des Dialogmøte med lederne på kommunale landbrukskontor
01. des ACT/FACT Nettverkssamling for team i Oslo
01. des Webinar - Skogsveier og klima
november 2021
30. nov Basiskurs i økonomisk rådgivning
30. nov Driftsfellesskap - hva forteller regnskapet?
29. nov Fagdag – økonomisk rådgivning
29. nov - 30. nov Klima Viken kick-off
25. nov Invitasjon til informasjonsmøte om BASIL-innsamlingen for 2021
25. nov Tilskuddsmottakersamling - lindrende behandling den 25.november
23. nov Møte med sektor om voksenopplæring
23. nov - 24. nov Statsforvalteren og Husbanken ønsker velkommen til Bolig- og velferdskonferansen 2021
23. nov - 24. nov Kommunesamling for landbruk 2021
22. nov Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv
22. nov Friskolesamling - Oslo og Viken
16. nov - 17. nov Videregående kurs i økonomisk rådgivning
15. nov Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 15. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Viken
12. nov Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 12. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Oslo
12. nov Lederkonferanse - CRPD
10. nov Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn
10. nov - 11. nov Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken
09. nov Rus- og psykiskhelsekonferanse i Viken og Innlandet 2021
08. nov - 09. nov Barnevernlederforum
03. nov Fagdag vest - Kantsoner langs vann og vassdrag
02. nov Rovfugl - kartlegging, datahåndtering og forvaltning
01. nov Vergemål for barn i barnevernet
01. nov Basiskurs i økonomisk rådgivning - digitalt
oktober 2021
29. okt Fagdag øst - Kantsoner langs vann og vassdrag
28. okt Innføring i sosiale tjenester i NAV
27. okt Fagsamling i plan- og bygningsrett
25. okt - 26. okt Grunnkurs - økonomisk rådgivning
25. okt Pakkeforløp som et koordinert og helhetlig behandlingsforløp
25. okt - 26. okt Presentasjoner fra Vikenkonferansen
19. okt - 20. okt Offentlig helsearbeid for LIS1
14. okt Digital regelverksamling på barnehage- og skoleområdet - Vi vil ha flere deltakere
13. okt Samling om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
12. okt Statsbudsjettet 2022
07. okt Webinar - sosialtjenesteloven § 20 a
september 2021
30. sep Digital fagsamling om forebygging av selvmord og selvskading
29. sep Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk
27. sep Verdien av å investere i levende matjord
24. sep Spørretime om introduksjonsloven og integreringsloven
23. sep Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene
22. sep Gjødslingsplan og avkorting i produksjonstilskudd
22. sep Bruk av barnekonvensjonen i kommunens planarbeider
22. sep Endringer i Regionalt miljøtilskudd 2021