Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2022
07. sep 36 Statsforvalteren i Oslo og Viken Kurs for turnusveiledere - fysioterapi Holbergs terrasse kurs - og konferansesenter, Stensberggaten 27, Oslo
15. sep 37 Statsforvalteren, NAV Øst- og Vest-Viken, Husbanken, KS, Viken fylkeskommune og Bufetat Webinar - Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår? Webinar - Teams
19. sep - 20. sep 38 Helseavdelingen Rus og psykisk helse forum- Vest Viken Quality Hotel River Station- Drammen
21. sep 38 Helseavdelingen Fagsamling Psykisk helse og rus- Østre Viken Sør Quality Hotel i Sarpsborg
21. sep 38 Landbruk- Helse- Barnehage- og utdannings avdelingene Levende læring med skolehagen Webinar
22. sep 38 Helseavdelingen Fagsamling Psykisk helse og rus- Østre Viken Nord Thon Arena, Lillestrøm
november 2022
07. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-uka (uke 45) Webinar
10. nov 45 Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-øst, i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Erfaringskonferanse om lindrende behandling Ullevål universitetssykehus
Dato Arrangement
september 2022
07. sep Kurs for turnusveiledere - fysioterapi
15. sep Webinar - Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?
19. sep - 20. sep Rus og psykisk helse forum- Vest Viken
21. sep Fagsamling Psykisk helse og rus- Østre Viken Sør
21. sep Levende læring med skolehagen
22. sep Fagsamling Psykisk helse og rus- Østre Viken Nord
november 2022
07. nov - 11. nov Inn på tunet-uka (uke 45)
10. nov Erfaringskonferanse om lindrende behandling