Spørretime for sosiale tjenester i Nav

Dato:
22. juni 2023 10:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i sosialtjenestene i Oslo og Viken

Spørretime for sosiale tjenester i Nav

Publisert 15.05.2023

Vi svarer etter beste evne og kapasitet. Noen spørsmål må vi ha litt tid til å forberede og disse vil vi i så fall komme tilbake til på et senere tidspunkt. Vi svarer på spørsmål på generelt grunnlag. Statsforvalteren er klageinstans på denne typen saker og kan derfor ikke gå inn i enkeltsaker.

Det er ønskelig at spørsmål sendes inn på forhånd. Frist for å sende inn spørsmål er 9. juni. Spørsmål som er sendt innen fristen vil bli prioritert.

Spørsmål kan sendes på e-post til:

kari.telsto@statsforvalteren.no eller elin.landsverk@statsforvalteren.no

Påmelding på denne lenken

 

Dato:
22. juni 2023 10:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i sosialtjenestene i Oslo og Viken