Basiskurs i økonomisk rådgivning

Dato:
5. juni 2023 09:00 - 15:00
Stad:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i NAV og ansatte i tjenester som samhandler med Nav

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?  

Publisert 08.05.2023

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell rettighet etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, ansatte i NAV-kontorene, og ansatte i tjenester som samhandler med Nav, må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten.   

 Det er ulike årsaker til at mennesker tar kontakt med det offentlige hjelpeapparatet og Nav-kontorene. Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. For å ha utbytte av dette kurset trenger det dermed ikke i hovedsak dreie seg om at tjenestemottaker kommer i kontakt med deg for økonomisk råd og veiledning. Har du brukerkontakt vil kurset kunne være nyttig for arbeidshverdagen din.   

 Målet med dette kurset er derfor at kursdeltakerne etter en kurs skal ha kunnskap til å avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver. Videre skal deltakerne etter endt kurs også kunne bistå med råd og veiledning, samt å kunne videreformidle personer som trenger det, til økonomisk rådgivning.  

 Statsforvalteren tilbyr også grunnkurs og videregåendekurs. For å få tilstrekkelig kompetanse innen økonomisk rådgivning, anbefales Nav-ansatte også å gå på kurset «grunnkurs i økonomisk rådgivning» eller tilegne seg tilsvarende kunnskap. Videregåendekurset er aktuelt for deg som skal jobbe som økonomisk rådgiver etter sosialtjenesteloven, eller har fått hovedansvaret for denne oppgaven. Kursene blir lagt ut på Statsforvalterens kurskalender. 

Dette er kurset for deg som:  

 • Arbeider i kommunale oppfølgingstjenester (bolig, rus og psykisk helse). 
 • Arbeider i barnevernstjenesten. 
 • Arbeider med statlige ytelser. 
 • Er nyansatt i Nav-kontor, eller som trenger helt grunnleggende kunnskap om økonomisk rådgivning. 

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?  

 • Å kunne forebyggeøkonomiske problemer 
 • Å ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne avdekke brukere som har økonomiske bekymringer eller problemer. 
 • Økt bevissthet om hva økonomiske problemer kan medføre. 
 • Å ha tilstrekkelig kunnskap om hvor brukere skal fåøkonomisk rådgiving. 
 • Bistå i henvendelser til Namsmannen om utleggstrekk. 

Program:  

Kl. 09.00 – 15.00. Lunsjpause ca. kl. 12.00.

Tema:

 • Perspektiver på økonomiske problemer
 • Risikofaktorer, konsekvenser og avdekking av økonomiske problemer
 • Om retten til og innholdet i tjenesten økonomisk rådgivning
 • Hvordan kan vi hjelpe best mulig

Vi forutsetter at alle som deltar på kurset på forhånd har satt seg inn i modulen «Råd og veiledning av brukere med økonomiske problemer» og «Veileder til sosialtjenesten § 17 – hvordan fatte vedtak om opplysning, råd og veiledning». Veilederne finner du i margen.  

Foredragsholdere på kurset er: 

Joo Luraas og Hallvard Øren, Statsforvalteren i Oslo og Viken  

Praktisk informasjon: 

Klikk her for påmelding

 • Frist for påmelding er torsdag 1. juni kl 12.00.

Lysark til kurset sendes ut etter påmeldingsfristen er utløpt, og senest to dager før kurset. 

Har du praktiske spørsmål tilknyttet påmeldingen ta kontakt med Bjørn Tore Kristiansen, Mette Vestby eller Gro Jødahl. Spørsmål til kurset kan stilles Joo Luraas, Hallvard Øren eller Anett Andreassen. Kontaktinfo står i margen. 

 

Dato:
5. juni 2023 09:00 - 15:00
Stad:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i NAV og ansatte i tjenester som samhandler med Nav

Kontaktpersonar

Lenkjer

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

 • Bjørn Tore Kristiansen
 • Mette Vestby
 • Gro Jødahl

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no