FØRST OG FREMST! Barn sine rettar - eit verktøy for tidleg innsats!

Dato:
1. desember 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren si nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen i praksis
Påmeldingsfrist:
29. november 2022 23:59

Statsforvaltaren si nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen i praksis (tidlegare Sjumilssteget) inviterer til webinar for å feire barnekonvensjonen og vise korleis du kan bruke den i din kvardag.

Publisert 15.11.2022

Du får høyre innlegg frå Barneombod Inga Bejer Engh, landsleiar i Mental Helse Ungdom Martine Antonsen og leiar for Ungdommens Fylkesutval i Trøndelag Vegard Sem. I tillegg vil vi presentere gode døme på bruk av barnekonvensjonen i praksis frå heile landet.

 

Målgruppa for webinaret er alle som jobbar med noko som angår barn og unge, direkte eller indirekte, hos Statsforvaltaren, i kommunane, fylkeskommunane og andre organisasjonar og institusjonar.

Det er gratis å bli med. Du vil få tilsendt lenke til webinaret i forkant. Påmelding finner du på deltager.no.

N.B. Det vil bli gjort eit opptak av seminaret som alle deltakarar vil få tilsendt i etterkant.

 

Påmeldingsfrist: 29.november 2022.

Dato:
1. desember 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren si nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen i praksis
Påmeldingsfrist:
29. november 2022 23:59