Skolemåltidet- en forutsetning for trivsel, helse og et godt skolemiljø

Dato:
8. november 2022 14:00 - 15:30
Stad:
Webinar
Arrangør:
Helse- Barnehage- og utdanning-Landbruks- avdelingene
Målgruppe:
Skoleledere og lærere og andre aktuelle samarbeidsaktører

Hvordan sikre et måltidstilbud som forener folkehelse- og bærekraftperspektiv? 

For mange elever utgjør måltider i skolen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbrakt eller blir servert. Mat og måltider i skolen har derfor stor betydning for elevenes kosthold og matvaner, og dermed helse.

Publisert 13.10.2022

Velorganiserte måltider og gode måltidsopplevelser betyr mye for trivsel og kan bidra til et godt læringsmiljø.

Formålet med webinaret er å gjøre Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2023) kjent, herunder anbefaling om spisetid i skolen gjennom gode eksempler fra skoler i vårt distrikt.

Program

Velkommen v/Kjell Olaf Richardsen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Barnehage- og utdanningsavdelingen

Hvorfor trenger elevene et sundt skolemåltid og hva sier de nasjonalfaglige retningslinjene v/ Seniorrådgiver Jorunn Sofie Randby, avdeling barne- og ungdomshelse divisjon folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet

Erfaringer fra to skoler. Brandengen skole og Kalnes videregående skole deler sine erfaringer v/ Christer Celso Johnsen, prosjektkoordinator og Mette Liang, Avdelingsleder Brandengen skole og Tommy Andre Eriksen, Ass. rektor Kalnes videregående skole

En ny standard for offentlige skolemåltider- hvordan sikre et måltidstilbud som forener folkehelse- og bærekraftperspektiv? v/Marte Von Krogh, teamleder Matvalget

Den sosiale betydningen av måltidet v/Gunhild Rosnes Leder for fleksible opplæringsarenaer Viken fylkeskommune, Glemmen videregående skole, Café Hanco med ungdomsrepresentant

Avslutning v/ Monica Carmen Gåsvatn, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken Helseavdelingen

 

Dato:
8. november 2022 14:00 - 15:30
Stad:
Webinar
Arrangør:
Helse- Barnehage- og utdanning-Landbruks- avdelingene
Målgruppe:
Skoleledere og lærere og andre aktuelle samarbeidsaktører

Presentasjoner/opptak

Presentasjoner/opptak fra dette arrangementet ligger ikke lenger åpent på våre nettsider, men er tilgjengelig på forespørsel.

Send oss en e-post dersom du ønsker å få tilsendt lenke.