Inn på tunet-uka (uke 45)

Dato:
8. november 2022 - 11. november 2022
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner, NAV, videregående skoler, Inn på tunet-tilbydere og andre interesserte

Har dere behov for tilpassede tilbud som gir mestring, utvikling og trivsel for mennesker i alle aldre?
I Inn på tunet-uka kan du få innsikt i mulighetene Inn på tunet kan gi.

Publisert 02.05.2022

(Opptak fra webinarene lå ute til 11. desember 2022)

  • Tirsdag 8. november - Inn på tunet i GRUNNSKOLEN 
  • Onsdag 9. november - Inn på tunet i VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 
  • Torsdag 10. november - Inn på tunet innen INTEGRERING, PSYKISK HELSE OG ARBEIDSTRENING 
  • Fredag 11. november - Inn på tunet i DEMENSOMSORGEN 

Les hele programmet her


Inn på tunet-uka markerer avslutningen på de fire pilotprosjektene i
Inn på tunet-løftet, som skal bidra til å gjøre det enklere å kjøpe Inn på tunet-tjenester.

Dato:
8. november 2022 - 11. november 2022
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner, NAV, videregående skoler, Inn på tunet-tilbydere og andre interesserte