Fagdag sosiale tjenester

Dato:
8. juni 2022 09:30 - 15:30
Stad:
KS Oslo/ Nationaltheateret Konferansesenter, Håkon VII gate 9
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Nav-veiledere og fagansvarlige som jobber med ungdom som har behov for sosiale tjenester

Utfordringer, virkemidler og kompetanseutvikling ved oppfølging av ungdom i Nav

Publisert 19.04.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til fagdager 8. og 9. juni. Temaet for dagene er oppfølging av unge som har behov for tjenester etter sosialtjenesteloven – hvordan sikre god oppfølging.

Den 8. juni vil vi ha fokus på utfordringer, virkemidler og kompetanseutvikling ved oppfølging av ungdom i Nav.

Statsforvalteren er i gang med et innsiktsarbeid rundt målgruppa ungdom 16-24 år som har eller kan ha behov for sosiale tjenester. Blant annet har vi gjort en undersøkelse om Nav-kontorenes oppfølging av denne gruppa og bedt om tilbakemelding på behov for kompetanseutvikling. Fagdagen baserer seg på tilbakemeldinger fra kontorene som har besvart undersøkelsen, samt behov vi ser gjennom vårt arbeid. Program og innhold er derfor utformet slik at vi dekker noen av de områdene som har vært mest etterspurt av kontorene. Aktuelle deltagere vil være veiledere og fagansvarlige som jobber med målgruppa i Nav.

9. juni vil fokuset være på kvalifiseringsprogrammet, se eget oppslag om innhold og påmelding til denne dagen. Du kan melde deg på en av dagene eller begge.

Fagsamlingen gjennomføres i KS bygget, sentralt plassert ved Nationaltheatret stasjon.

Det serveres noe å bite i på morgenen, kaffe og lunsj. Eventuell overnatting dersom du vil delta begge dager må du organisere og betale selv.

Vi ber om at dere i første omgang melder på maks 2-3 personer fra hvert kontor, på grunn av plassbegrensning. Dersom dere ønsker å melde på flere kan dere kontakte oss direkte, så ser vi nærmere på muligheten for flere deltagere.  

Foreløpig program 08.06.2022
09.30 Kaffe og servering
10.00 Velkommen
12.30 Lunsj
15.30 Takk for i dag

Innhold:

 • Innledning v/ Statsforvalteren
  - Bakgrunn og funn fra kartleggingsarbeidet/ undersøkelsen i Nav
  - Utfordringsbildet i Nav ved unge søkere – hvilke virkemidler har vi
  - Aktivitetsplikt (sosialtjenesteloven § 20a)
  - Opplysning, råd og veiledning (sosialtjenesteloven § 17)
 • Innlegg av organisasjonen Voksne for barn:
  - Lavinntektsfamilier i Norge
  - Psykisk helse blant unge
 • Oppvekstreformen og ettervernstiltak i barneverntjenesten og hvorfor dette er relevant for Nav v/ Statsforvalteren
 • Presentasjoner fra Nav- kontor – erfaringer og gode grep

 

Fagdagen er nå fulltegnet.

Dato:
8. juni 2022 09:30 - 15:30
Stad:
KS Oslo/ Nationaltheateret Konferansesenter, Håkon VII gate 9
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Nav-veiledere og fagansvarlige som jobber med ungdom som har behov for sosiale tjenester

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

 • Bjørn Tore Kristiansen
 • Mette Vestby

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no