Klimaoptimal bygging av skogsbilvei - Fagdag ØST

Dato:
24. mai 2022 09:00 - 15:00
Stad:
Fysisk fagdag ute
Arrangør:
Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken
Målgruppe:
Skogansvarlige og klimakontakter i kommunene, skogbruksledere i næringsorganisasjonene

Hvordan kan klimatilpasning få større vekt ved planlegging og bygging av skogsbilvei? Vi inviterer kommuner og skognæringen til en praktisk fagdag med eksempler. 

Publisert 02.03.2022

Hold av tiden! 

Mer info om program og påmelding kommer snart.

Deltakelse

Fagdagen retter seg mot deltakere fra den østlige delen av Viken, samt Oslo. Tilsvarende fagdag VEST vil bli arrangert 9. juni. Mågruppen kan delta på den av dagene som passer best.


Les mer om de kommende kursene i Klimasmart skogbruk-serien.

Dato:
24. mai 2022 09:00 - 15:00
Stad:
Fysisk fagdag ute
Arrangør:
Landbruksavdelingen, Klimasmart landbruk Viken
Målgruppe:
Skogansvarlige og klimakontakter i kommunene, skogbruksledere i næringsorganisasjonene