Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?

Dato:
31. desember 2021
Stad:
Planlegger et webinar
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Alle som jobber i tjenester hvor man møter familier som har vedvarende lavinntekt, som NAV kontor, økonomiske rådgivere, Barnevern- Helse- omsorgstjenesten, boligkontor mv.

 Webinaret er utsatt til nyåret. Vil du ha et varsel?

 

Publisert 01.07.2021

Webinaret er under planlegging, men vil bli utsatt til nyåret, antagelig januar!

 

Legg inn gjerne inn nyhetsvarsel om du vil bli oppdatert

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/abonnement/

 

 

 

 

Dato:
31. desember 2021
Stad:
Planlegger et webinar
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Alle som jobber i tjenester hvor man møter familier som har vedvarende lavinntekt, som NAV kontor, økonomiske rådgivere, Barnevern- Helse- omsorgstjenesten, boligkontor mv.