Lederkonferanse - CRPD

Dato:
12. november 2021 08:30 - 15:00
Stad:
Quality hotell River Station, Drammen
Arrangør:
Statforvalteren i Oslo og Viken - CRPD-prosjektet
Målgruppe:
Kommunedirektører, kommunalsjefer og faglige ansvarlige for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hva betyr FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) for din kommune?»

Publisert 01.10.2021

Lederkonferanse om kommunenes ansvar for å oppfylle rettighetene i CRPD-konvensjonen.

Hovedinnlegg holdes av advokat Marius Emberland, Regjeringsadvokaten. Seniorrådgiver/jurist Lynn Wandaas gir innføring om CRPD, om retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, og om retten til utdanning. Anna Bjørshol fra Bufdir. følger opp med hvordan det har gått med oppfyllelse av CRPD-rettighetene de to siste årene.
Seniorrådgiver Svend Wandaas, Ruter AS, snakker om universell utforming og «compliance», når man har begrensede ressurser.

Det blir gitt brukerperspektiv, og Statsforvalteren ber om kommunenes innspill, i summegrupper. Valgfri middag.

Sigvart Dagsland holder minikonsert.

Påmelding innen 22.10.2021, men begrensede plasser. Ingen påmeldingsavgift. 

Påmelding på denne lenken

 

Dato:
12. november 2021 08:30 - 15:00
Stad:
Quality hotell River Station, Drammen
Arrangør:
Statforvalteren i Oslo og Viken - CRPD-prosjektet
Målgruppe:
Kommunedirektører, kommunalsjefer og faglige ansvarlige for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kontaktpersonar

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30
Bjørn Tore Kristiansen

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no