Webinar om nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken

Dato:
1. september 2021 10:00 - 11:30
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som arbeider med planarbeid, på Boligkontor og Nav-kontor, med helse- og omsorgstjenester, med undervisning og i barnehage. Ansatte og ledere i kommuner og bydeler
Påmeldingsfrist:
29. august 2021 05:00

Hva betyr den boligsosiale strategien for kommunene, og hva skal man gjøre for at absolutt alle i kommunen skal få et trygt hjem?

 

Publisert 30.06.2021

Her finner du opptaket av webinaret

 

Her finner du eksempler på det du hører om i webinaret:

Eksempler fra kommunene på bo-og tjenestetilbud - til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser)

Eie eller leie for personer med nedsatt funksjonsevne og eksempel Kvernstua borettslag

Tredje boligsektor

Strategien er viktig for den enkelte innbygger, og det er viktig for oss å nå ut til flest mulig i kommunene om strategien. Strategien skal bidra til å bedre bosituasjonen til innbyggerne som trenger det.

Først vil avdelingsdirektør Erik Simensen i Husbanken Øst ta oss gjennom innholdet i strategien og viktige satsinger i strategien. Det skal gjøre oss alle godt nok kjent med strategien.

 

Etter det vil vi se på strategien fra tre ulike synsvinkler. Vi har valgt oss ut noen synsvinkler som tradisjonelt kanskje ikke har vært tett knyttet til innholdet i en strategi som denne.

  • Kjell-Olaf Richardsen som til daglig jobber på Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken vil ta utgangspunkt i nytten av strategien for de som jobber med barn og unge og i opplæringssektoren.
  • Prosjektleder Anne Berit Rafoss i Senter for et aldersvennlig Norge vil si noe om hvordan kommunene kan jobbe med planlegging og tilrettelegging for å fremme et aldersvennlig samfunn sett i lys av Leve hele livet reformen.
  • Torgeir Fagerstrand jobber på planseksjonen til Statsforvalteren i Oslo og Viken og har blant annet ansvaret for boligsosialt arbeid og universell utforming der. Han vil vise viktigheten av den nasjonale strategien for de som jobber med planarbeid i kommunene.

 

Vi ønsker med dette panelet å få belyst den nye strategien og vise viktigheten av at kommunene må jobbe sammen for å lykkes i arbeidet med tjenester til innbyggerne i kommunen sin.

 

 

Dato:
1. september 2021 10:00 - 11:30
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som arbeider med planarbeid, på Boligkontor og Nav-kontor, med helse- og omsorgstjenester, med undervisning og i barnehage. Ansatte og ledere i kommuner og bydeler
Påmeldingsfrist:
29. august 2021 05:00