Kommunekonferanse i Oslo og Viken

Dato:
14. juni 2021 09:00 - 14:00
Stad:
Digital konferanse
Arrangør:
Statsforvalteren og Viken fylkeskommune
Målgruppe:
Ordførere/byrådsleder og kommunedirektører/rådmenn i Oslo og Viken.

I samarbeid med Viken fylkeskommune inviterer vi til digital konferanse. Frist for påmelding er 8. juni.

Publisert 29.04.2021, Oppdatert 04.05.2021

Som tidligere annonsert har vi sett fram til å gjennomføre en samling fra lunsj til lunsj for kommunenes politiske og administrative toppledelse. På grunn av usikker smittesituasjon har vi besluttet å utsette den fysiske konferansen til 5. og 6. oktober. Vi ber dere holde av disse datoene, og kommer tilbake med nærmere informasjon om denne samlingen.

Program med påmeldingslenke finner du i dokumentet til høyre. 

Tema for konferansen vil blant annet være:

 • Hvordan bygge bærekraftige kommuner i Oslo og Viken
  ved kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup
 • Barnevernsreformen - nye krav til kommunene ved direktør Mari Trommald, Bufdir
  Innspill fra Bærum kommune ved ordfører Lisbeth Hammer Krog
 • Fylkeskommunen og samfunnsutviklerrollen
  - Samspillet med kommunene og regional stat ved fylkesrådsleder Tonje Brenna
  - Nye regionale planer for Viken – hvordan mobilisere Vikensamfunnet til samlet innsats? Ved fylkesråd for Plan, Anne Beathe Tvinnereim
 • Vikensamfunnets bidrag i regional planlegging
  - Innlegg fra Indre Østfold kommune og Ål kommune
  - Innspill fra Statsforvalteren ved avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth
  - Innspill fra Husbanken ved regiondirektør Eva Milde, Husbanken Øst 
Dato:
14. juni 2021 09:00 - 14:00
Stad:
Digital konferanse
Arrangør:
Statsforvalteren og Viken fylkeskommune
Målgruppe:
Ordførere/byrådsleder og kommunedirektører/rådmenn i Oslo og Viken.