Hva innebærer oppvekstreformen ?

Dato:
23. juni 2021 10:00 - 11:30
Stad:
Nettmøte
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Ledere i alle berørte tjenester, som kommunalsjefer, enhetsledere for barn og unge, helse- og omsorgssjefer, barnevernsledere NAV ledere mv

Webinar i regi av Velferdsprosjektet

Publisert 20.04.2021

Det ble informert om lovendringen og om økonomien fra kommuneproposisjonen.

Webinaret informerte videre om mulighetene og utfordringene kommunene står overfor med reformen på barnevernsområdet.

Webinaret ble holdt av fagfolk fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, KS og Bufdir

Opptak fra webinaret

 

Dato:
23. juni 2021 10:00 - 11:30
Stad:
Nettmøte
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Ledere i alle berørte tjenester, som kommunalsjefer, enhetsledere for barn og unge, helse- og omsorgssjefer, barnevernsledere NAV ledere mv