Barn og unge og deres familier

Dato:
18. februar 2021 12:00 - 14:00
Stad:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ledere og Nav-veiledere, helse -og omsorg, oppvekst, barnevern og bolig/tildelingskontor

Som deltager kan du forvente at det settes fokus på temaer knyttet til lov om sosiale tjenester, samarbeid på tvers, individuelle og konkrete vurderinger, fokus på barn og unge/barnekonvensjonen, kvalifiseringsprogram, helhetlig oppfølging av brukeren og bolig.

Publisert 29.01.2021

Påmeldingsfrist 15. februar

Påmelding på denne lenken

 

Program

12.00 -12.05

Velkommen

12.05 -12.45

Barnekonvensjonen og samarbeid om barn og unge og deres familier.

12.45 – 13.00

Pause

13.00 – 13.30

«Helhetlig boligpolitikk og virkemiddelbruk – alle trenger et trygt hjem»

  • Hvordan kan man løse utfordringer som favner over flere fagområder i kommunen?
  • Hvordan kan man hjelpe flere barn i familier med vedvarende lavinntekt til å kjøpe en trygg og god bolig?

13.30 -13.45

Høring nytt lovverk - bolig

13.45 – 14.00

Kvalifiseringsprogrammet og barna først

Vel møtt !

Dato:
18. februar 2021 12:00 - 14:00
Stad:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ledere og Nav-veiledere, helse -og omsorg, oppvekst, barnevern og bolig/tildelingskontor

Kontaktpersonar

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30
Bjørn Tore Kristiansen

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no