Tilsynsforum 30. august 2021

Flere digitale prosjekter avsluttes denne høsten, som vi bidra til forenkling av tilsynsdata, bedre koordinering mellom tilsynsmyndigheter og mulighet for å utnytte hverandres erfaringer på en effektiv måte.

Publisert 03.09.2021

Dagsorden:

 1. Referat fra forrige møte

 2. Orienteringssaker

  • Generelt om samordning
  • Tilsynskalender versjon 2.0
  • Informasjon om prosjekt "TILDA"
  • Informasjon om prosjekt "Kommunebilder"
 3. Gjensidig informasjon om planlagte tilsyn

  • Status og nye tilsyn for det andre halvåret
 4. Eventuelt

  • Planlegging av neste tilsynsforum i november

Referat og presentasjon fra møte ligger i margen til høyre.

Neste møte i tilsynsforum er 8. november. 

Målet med tilsynsforum:

Er å sikre god informasjonsflyt mellom staten og kommunesektoren, og å planlegge tilsyn og kontroller ut fra et samlet utgangspunkt. Her forsøker aktørene å unngå at det oppstår kollisjoner når det gjelder kommune, tema og tidspunkt. I tillegg deles og diskuteres ulike utfordringer åpent. Hensikten er å finne løsninger som sikrer gode og effektive tilsyn og revisjoner, som enten gjennomføres av staten eller kommunen selv. I møtene trekkes det også veksler på hverandres erfaringer.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.