Lansering av ny nasjonal tilsynskalender

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, åpner den direktesendte lanseringen onsdag 17. november kl. 13:00.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.11.2021

Den nye nasjonale tilsynskalenderen skal brukes av alle embetene og alle de statlige tilsynsetatene, som fører tilsyn direkte med kommunene. Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalterens fellestjenester, har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utviklet en  «ny» versjon av Nasjonal tilsynskalender.

Følg den direktesendte lanseringen fra denne lenken

Innlegg på Webinaret 

  • statsråd Bjørn Arild Gram, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • ass. statsforvalter og leder av styringsgruppa Rigmor Brøste, Statsforvalteren i Møre og Romsdal
  • prosjektleder for tilsynskalenderen Vigdis Rotlid Vestad, innleid konsulent
  • prosjektleder for design Olav Arhens Røtne, ACOS
  • seksjonssjef Bjørn Tore Årøy, Statsforvalterens fellestjenester

I siste del av webinaret (ca 15 min.) blir det mulig å stille spørsmål.

Vel møtt til webinaret!

Dette er tilsynskalenderen:

Tilsynskalenderen legger til rette for at statsforvalterne kan samordne planlagte statlige tilsynsaktiviteter med kommunene, ved at planlagte tilsyn med kommunene blir registrert i kalenderen. I tillegg kan kommunene registrere planer for forvaltningsrevisjoner og laste opp forvaltningsrevisjonsrapporter, slik at tilsynsmyndighetene kan ta hensyn til relevante forvaltningsrevisjoner i planlegging og gjennomføring av tilsyn. Tilsynskalenderen gir dermed kommunesektoren og statlige tilsynsmyndigheter en oversikt over planlagte og gjennomførte statlige tilsyn med den enkelte kommune og over kommunenes egne forvaltningsrevisjoner, og legger til rette for bedre dialog med kommunene i forbindelse med planlagte tilsyn.