Statsbudsjett 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram i dag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.10.2022

På nettsiden statsbudsjettet.no  ligger all informasjon om Statsbudsjettet for 2023. Noe av dokumentasjonen ligger også i margen til høyre.

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2023

Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 3,8 prosent fra 2022 til 2023. For Oslo er den anslått til 2,9 prosent. Veksten i Viken kommuner er dermed noe høyere enn landsgjennomsnittet på 3,5 prosent. 

Med en kommunal deflator for 2023 beregnet til 3,7% har nesten halvparten av kommunene realnedgang når man regner fra regnskap.

Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i regionen. Endringer i utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike vekstanslag.

imagel7hup.png