Fylkesmannen har vært på kommunebesøk til Sarpsborg, Nes, Aurskog-Høland, Råde, Ringerike og Hole

Valgerd Svarstad Haugland synes det er viktig å reise ut til kommunene og bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i Viken fylke.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.06.2020

Fylkesmannen takker kommunene for hyggelig dialog og samtaler rundt aktuelle temaer som er viktig for kommunen og fylkesmannens myndighetsutøvelse. Foruten fylkesmannen selv deltok også assisterende fylkesmann Trond Rønningen og stabsdirektør for kommuneøkonomi Tor Håkon Skomsvold (fotograf). Kommunene var representert med ordfører eller varaordfører, rådmann/kommunedirektør og enkelte kommuner hadde også kommunalsjefer til stede. 

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp. Sentralt i dette arbeidet står samarbeidet med kommunene og dialogen mellom fylkesmannen og den enkelte kommunes politiske og administrative ledelse. 

Kommunene har i samarbeid med fylkesmannen kommet frem til følgende tema for besøkene:

  • etablere og opprettholde god gjensidig dialog mellom kommunens politiske og administrative ledelse og ledelsen hos Fylkesmannen
  • formidle viktig statlig politikk til kommunens ledelse på en samordnet måte
  • tilbakemelding på Fylkesmannens generelle samarbeid med kommunen
  • kommunens økonomiske situasjon, viktige utviklingstrekk og kommunens langsiktige planer for å sikre gode tjenester og samfunnsutvikling
  • befolkningsutvikling og arealplanlegging
  • kommunens utfordringer med den pågående Korona-pandemien

 

Kommunebesøk til Sarpsborg 12. mai

imageixoq9.png 
Fra venstre assisterende fylkesmann Trond Rønningen, kommunedirektør Unni Skaar, ordfører Sindre Martinsen-Evje og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. 

Kommunebesøk til Nes 19. mai  

imagenw0l3.png 
Fra venstre rådmann Jon Sverre Bråthen, ordfører Grete Sjøli, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og assisterende fylkesmann Trond Rønningen.  

Kommunebesøk til Aurskog-Høland 19. mai

imageyb4g.png 
Fra venstre assisterende fylkesmann Trond Rønningen, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Rådmann Inger Hegna og ordfører Gudbrand Kvaal.  

Kommunebesøk til Råde 20. mai

imageyyc3.png
Fra venstre rådmann Inger Fjeld, ordfører René Rafshol, assisterende fylkesmann Trond Rønningen og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. 

Kommunebesøk til Ringerike 28. mai  

imageznvr8.png 
Rådmann Tore Eriksen takker fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og assisterende fylkesmann Trond Rønningen for besøket.  

Kommunebesøk Hole 28. mai

imageuii1h.png 
Etter møtet ble det en tur til Kronprinsens utsiktspost. Ordfører Syver Leivestad orienterer fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og assisterende fylkesmann Trond Rønningen.