Regjeringen innfører hytteforbud

Regjeringen har vedtatt et midlertidig forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Verken kommunene eller Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra forskriften.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.03.2020

Regjeringen har i forskrift vedtatt å forby overnatting på fritidseiendom i en annen kommune enn der man er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Det er gjort unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset.

Regjeringen understreker at kommunene ikke har adgang til å gi dispensasjon. Regjeringen oppfordrer derfor hyttebeboere om ikke å ta kontakt med kommunen for å kreve unntak. Fylkesmannen er heller ikke gitt myndighet til å dispensere fra forskriften.

Bestemmelsen trådte i kraft 19. mars 2020, og gjelder frem til 3. april 2020. Departementet er gitt myndighet til å forlenge forskriften.

 

I høyremargen finner du lenke til forskriften og regjeringens nyhetsartikkel om forbudet.