Kommunene har behov for umiddelbare avklaringer

Kommunene er i en vanskelig situasjon og har mange utfordringer på grunn av koronaepidemien. Vi har bedt departementene om avklaringer som vil være til hjelp for krisehåndteringen i landets mest folkerike fylker. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.03.2020

Fylkesmannen er bindeledd mellom sentrale myndigheter og kommunene. Embetet  hadde 17. og 18. mars 2020 telefonmøte med alle Fylkesmannens kommuner og Fylkesberedskapsrådet. Formålet med møtene var å skaffe økt kunnskap om de største utfordringene kommunene og de sentrale beredskapsaktørene har under pandemien.

Fylkesmannen har i brev til departementene bedt om avklaring på følgende punkter: 

Punkter som trenger umiddelbar avklaring:

  1. Det er kritisk mangel på helsepersonell i tjenestene. Det må være klar informasjon om karanteneregler for helsepersonell, herunder unntaksbestemmelser. Det bør vurderes å utarbeide en sentral forskrift slik at beordring av helsepersonell effektiviseres i helsetjenesten.

  2. Flere kommuner, inkludert Oslo kommune, er tomme for smittevernutstyr. Det må konkretiseres alternative løsninger når det oppstår akutt mangel på utstyr, som må kommuniseres ut igjennom en kanal umiddelbart.

  3. Når testkapasiteten gjør det mulig er det behov for rutinetesting av personell i samfunnskritiske funksjoner. Det er også her behov for klar informasjon om karanteneregler og presiseringer av unntaksbestemmelser.

  4. Iverksetting av § 5 i karanteneforskriften av 15.03.2020 og med tilstrekkelige sanksjonsmuligheter for å sikre effekt er ifølge noen av de største hyttekommunene nødvendig for å ivareta helseberedskapen lokalt. Prehospitale tjenester i regionale helseforetak opplever allerede en økning i oppdrag fra hytteområder for å frakte hytteturister ned fra fjellet. Dette understøtter behovet for å iverksette § 5 i karanteneforskriften av 15.03.2020 nå.

Punkter som trenger snarlig avklaring:

  1. Fastsette hvilke økonomiske virkemidler kommunene kan ta i bruk fremover, spesielt for å sikre likviditet ved behov for å iverksette ekstraordinære tiltak.

  2. Kommunene har utfordringer med omdisponering av personell og trenger bistand for at dette kan skje ordnet og effektivt, f.eks. ved oppfordring til KS om å bistå.

  3. Sentrale myndigheter må nå komme med en tydelig strategi for gjennomføring av påskehøytiden, 17.mai-feiring, russefeiring og lignende basert på sannsynlig pandemisituasjon.

  4. Informasjon fra myndighetene må gis entydig i en kanal og rapportering skal gjøres i samordningskanalen fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet.