KOSTRA innrapportering er i gang for 2018

Alle kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak skal levere elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 15. februar 2019.

Publisert 08.01.2019

KOSTRA gir verdifull styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Det er stor oppmerksomhet knyttet til tallene, da dataene gir mulighet for analyser og forbedringsprosesser i sentrale deler av enkeltkommuners virksomhet. Staten benytter også KOSTRA-data i nasjonal statistikk.

For at nøkkeltallene og grunnlagsdataene som SSB publiserer årlig skal ha en verdi er det viktig at kommuner rapporterer fullstendig og korrekt i sin helhet. 

I regnskapsrapporteringen er det en del feilrapporteringer knyttet til  eiendomsforvaltning (forvaltning (F121 og renhold (A075)). Vi ber derfor kommuner være ekstra oppmerksom på denne delen av rapporteringen og ved behov ta kontakt med oss for hjelp.  

Vi ønsker dere lykke til med rapporteringen.