Kommunestruktur

Oppdatert 11.07.2022

Noreg har 356 kommunar. Fastsetting og endring av kommunegrenser blir regulert av inndelingslova. 

2020 var det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Statsforvaltaren skal rettleie kommunar, folkevalde og private i spørsmål om inndelingslova og prosessane ved grenseendring og grensefastsetting.

Ved behov kan vi også hjelpe kommunar med å forhandle fram ein avtale om økonomisk oppgjer ved grensejustering eller deling.

Vi kan også gjere lovlegkontroll med budsjettvedtak etter at utgreiing om samanslåing eller deling er sett i gang. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 21.12.2021

Rapport om interkommunalt samarbeid i tidligere Buskerud fylke med randkommuner

Formålet med rapporten er å fremskaffe en oversikt over omfang og innhold av oppgaver som løses i interkommunale samarbeid. Utredningen skal brukes som grunnlag for vår dialog med kommunene.