Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Forslag til endringer av statsbudsjettet 2022 ble lagt fram i går kl. 12 av den nye regjeringen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.11.2021

På Regjeringen.no ligger all informasjon om Tilleggsnummer til Statsbudsjettet.  Flere relevante lenker ligger i margen til høyre.

Vekst i frie inntekter

Det foreslås en vekst i kommunenes frie inntekter på 2 mrd. kroner. Denne veksten i frie inntekter kommer i tillegg til allerede foreslått vekst i forslag til statsbudsjettet på 1,6 mrd. kroner. Den totale veksten i frie inntekter blir dermed samlet sett for kommunene på 3,6 mrd. kroner for 2022. 

Ressurskrevende tjenester

Foreslått innstramming i statsbudsjettet for 2022 om å øke innslagspunktet med 50 000 kroner utover lønnsveksten reverseres. Regjeringen foreslår at innslagspunktet kun øker med anslått lønnsvekst i kommunene i 2021. Det innebærer at innslagspunktet fastsettes til 1 470 000 kroner. På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen økes med 300 mill. kroner.

Les pressemelding om saken her.

Flere andre enkelt saker kan leses i proposionen.