Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for alle våre kommuner. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet.

Publisert 14.01.2020

Retningslinjer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet styrer fordelingen vår, se de i menyen til venstre.

I henhold til retningslinjene må prosjektets formål være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik at oppgavene løses bedre. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.

Det er viktig at kommunene leser departementets retningslinjer og vårt utlysningsbrev om krav til søknad, avgrensninger og rapport.

Vi kommer til å prioritere tverrfaglige prosjekter og prosjekter som flere kommuner samarbeider om.

Søknaden sendes elektronisk gjennom søknads- og rapporteringsbasen ISORD: https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no

Søknadsfristen er 31.mars 2020.

Kommunene er i en vanskelig situasjon på grunn av koronaepidemien, og med bakgrunn i det utsetter vi søknadsfristen til 31. mai 2020.