Tildeling av prosjektskjønn for 2021

Vi har i år hatt en begrenset søknadsrunde på prosjektmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Vi har fordelt litt over syv millioner til fem prosjekter.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.07.2021

Statsforvalteren gir en del av skjønnsrammen til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik at oppgavene løses bedre. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.

På grunn av pandemien og dens konsekvenser på kommunal drift, slik som pressede tjenester og ressurser, åpnet vi i år ikke opp for nye prosjektsøknader. Vi åpnet kun opp for pågående prosjekter.   

Vi mottok i alt syv søknader til prosjekter på litt over ni mill. kroner. Av disse har vi besluttet å tildele skjønnsmidler til totalt fem prosjekter med totalsum på litt over syv mill. kroner, se oversikten lenger ned. For noen prosjekter er tildelt beløp lavere enn omsøkt beløp, og dette skyldes en nødvendig tilpasning og prioritering innenfor den begrensede rammen vi har til rådighet.

Følgende prosjekter er tildelt skjønnsmidler i 2021:

Kommune Prosjekt Samarbeidspartnere Tildelt beløp
Kongsberg Tiltaksplan digitalisering Kongsbergregionen 2021  Flesberg Kommune, Hjartdal Kommune, Nore Og Uvdal Kommune, Notodden Kommune, Rollag Kommune, Sigdal Kommune, Tinn Kommune 900 000
Lunner VIS (Veiledning, Integrering og Samskaping)  Gran Kommune, Vinje Kommune, ØVre Eiker Kommune 60 000
Råde SmartKom innovasjon  Aremark Kommune, Hvaler Kommune, Marker Kommune, Skiptvet Kommune, Våler Kommune 1 500 000
Bærum  Videreføring av Fornyings- og innovasjonsprosjekter i Viken-kommunene  Sarpsborg Kommune 4 500 000
Oslo Arrangementskalender og integrasjon mot TriO    350 000
    SUM 7 310 000