Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Veke Høyring
desember 2022
09. des 49 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av tankbilvaskeanlegg – Borg havn i Fredrikstad kommune
05. des 49 Høring av endring i RMP-forskriften for Oslo og Viken
05. des 49 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Bispevika i Oslo kommune
05. des 49 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Glomma, i Fredrikstad kommune
november 2022
18. nov 46 Høring - søknad om opprydning av forurenset grunn i Svelleveien 23 i Lillestrøm kommune
14. nov 46 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Follo Truckutleie AS
14. nov 46 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av sorteringsanlegg for metallholdig avfall – Metallco Sortering AS, Øra industriområde i Fredrikstad kommune
11. nov 45 Høring av søknad om endring av tillatelse for Rokke avfallsanlegg og deponi i Halden kommune
11. nov 45 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Øyeren i Indre Østfold kommune
10. nov 45 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og sprengning i forbindelse med legging av vannledning i Glomma og Nipa i Sarpsborg kommune
Frist Høyring
desember 2022
09. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av tankbilvaskeanlegg – Borg havn i Fredrikstad kommune
05. des Høring av endring i RMP-forskriften for Oslo og Viken
05. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Bispevika i Oslo kommune
05. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Glomma, i Fredrikstad kommune
november 2022
18. nov Høring - søknad om opprydning av forurenset grunn i Svelleveien 23 i Lillestrøm kommune
14. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Follo Truckutleie AS
14. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av sorteringsanlegg for metallholdig avfall – Metallco Sortering AS, Øra industriområde i Fredrikstad kommune
11. nov Høring av søknad om endring av tillatelse for Rokke avfallsanlegg og deponi i Halden kommune
11. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Øyeren i Indre Østfold kommune
10. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og sprengning i forbindelse med legging av vannledning i Glomma og Nipa i Sarpsborg kommune