Høring av forslag om vern av skog

Høyringsfrist:
18. januar 2023

Vi har på høring forslag om vern av tre skogområder i Viken. Alle som ønsker det kan si sin mening og gi innspill til verneforslagene.

Publisert 18.11.2022

Se mere informasjon i vår nyhettsak om verneforslagene som du finner ved å trykke her.

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 18. januar 2023 på e-post 

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2022/35223 og navn på området innspillet gjelder.

 

Høyringsfrist:
18. januar 2023