Høring av søknad om ny utslippstillatelse for Geilo og Ustaoset renseanlegg

Høyringsfrist:
9. november 2021

Hol kommune har søkt om tillatelse etter forurensningloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Geilo og Ustaoset renseanlegg i Hol kommune.

Publisert 12.10.2021

Søknad
Hol kommune har i dag to kommunale renseanlegg som reguleres etter forurensningsforskriften kapittel 14; Geilo renseanlegg og Ustaoset renseanlegg. Renseanleggene er omfattet av en felles utslippstillatelse, som ble gitt av Fylkesmannen i Buskerud den 21. mai 2002. Per 2018 hadde Ustaoset renseanlegg en maksukebelastning på ca. 2200 pe målt som BOF5. Geilo renseanlegg hadde en maksukebelastning på ca. 14600 pe BOF5. Estimert utslipp for Ustaoset renseanlegg i år 2040 er ca. 6000 pe BOF5, mens det for Geilo er ca. 30000 pe BOF5. Det er stor årlig variasjon i maksukebelastning for Ustaoset og Geilo renseanlegg. I perioden 2014-2018 hadde Ustaoset renseanlegg en lavere renseeffekt for fosfor (83 %) enn utslippskravet på 93 %. Grunnen til dette er innlekk av store mengder fremmedvann. I 2020 overholdt imidlertid anlegget rensekravet for fosfor. Geilo renseanlegg overholdt alle rensekrav. I perioder med spesielt høy belastning overskrides begge renseanleggenes kapasitet. Hovedårsakene til overskridelsene er stort tilsig av smeltevann fra snø og store utslipp fra hytter i høysesongen.

Hol kommune søker nå om ny utslippstillatelse for Geilo og Ustaoset renseanlegg. For Ustaoset søkes det om utslippstillatelse for 6 000 pe BOF5, beregnet som maks ukesbelastning, med en forventet gjennomsnittlig årsbelastning på 1 500 pe BOF5. For Geilo søkes det om utslippstillatelse for 30 000 pe BOF5, med en forventet gjennomsnittlig årsbelastning på 12 000 pe BOF5. Ustaoset renseanlegg har utslipp til Ustevatnet, mens Geilo renseanlegg har utslipp til Usteåne.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 9. november 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/8007.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høyringsfrist:
9. november 2021

Kontaktpersonar

Dokument