Høring av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat

Høyringsfrist:
15. september 2021 23:59

Revidert forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat er nå ute på høring. Alle kan uttale seg til planen innen 15. september 2021.

Publisert 20.05.2021

Se mer informasjon i vår nyhetssak om den reviderte forvaltningsplanen som du finner ved å trykke her eller i lenken til høyre.

Uttalelser til revidert forvaltningsplan sendes innen 15. september 2021 på e-post til

sfovpost@statsforvalteren.no

Alternativt kan uttalelser sendes per post til:

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss.

Husk å oppgi saksnummer 2021/13209 i tittelen i høringsuttalelsen.

Høyringsfrist:
15. september 2021 23:59