Høring av forslag om vern av skog

Høyringsfrist:
28. juli 2021 23:59

Vi har på høring et forslag om vern av syv skogområder i Viken. Alle som ønsker kan si sin mening og gi innspill til verneforslagene.

Publisert 26.05.2021

Du kan lese om verneforslagene i vår nyhetssak, som du finner ved å trykke her.

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 28. juli 2021 på e-post:

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2021/15288 og navn på området innspillet gjelder.

Høyringsfrist:
28. juli 2021 23:59

Kontaktpersonar