Tiltaksplaner for forurenset grunn - Fornebubanen

Høyringsfrist:
20. juli 2020 23:59

Fylkesmannen mottok 14.04.2020 tiltaksplaner for terrenginngrep i forurenset grunn fra Oslo kommune, Fornebubanen. Tiltaksplanene skal behandles etter forurensningsloven.

Publisert 04.06.2020

Høringen gjelder tiltaksplaner i forbindelse med bygging av Fornebubanen for parsell 2 som omfatter strekningen fra Lysaker til Majorstua. Fylkesmannen har mottatt 7 tiltaksplaner for parsell 2:

  • Lilleaker - Miljøgeologisk datarapport og tiltaksplan
  • Vækerø stasjon - Miljøgeologisk datarapport og tiltaksplan
  • Bestum - Miljøgeologisk datarapport og tiltaksplan                     
  • Skøyen i berg - Miljøgeologisk datarapport og tiltaksplan
  • Prinsessealleen - Miljøgeologisk datarapport og tiltaksplan
  • Madserud - Miljøgeologisk datarapport og tiltaksplan
  • Majorstua - Miljøgeologisk datarapport og tiltaksplan

Fornebubanen fikk 13.02.2020 tillatelse etter forurensningsloven for bygging av Fornebubanen og Fylkesmannen er i den forbindelse delegert myndighet fra kommunen til å behandle tiltaksplanene for terrenginngrep i forurenset grunn for prosjektet.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 20.07.2020.  Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/28048.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.